فارسی English
021-26853846 - 09124947083

سخن آغازین

آموزش منبت _ پیکرتراشی

منبت کلمه عربی است، که در زبان فارسی به معنای کنده کاری روی چوب می باشد.

تعریف ساده ای از هنر منبت عبارت است از هنر کنده کاری روی چوب با استفاده از طراحی دقیق و ترکیب بندی مناسب و استفاده از ابزار مربوط به این رشته هنری (مغار، چکش؛ قلم ها، و چاقوهای کنده کاری و...)

اکنون جز به جز این تعریف را کمی باز تر می کنم. 1- کنده کاری روی چوب: هنر منبت به معنی کنده کاری روی چوب می باشد چرا که کنده کاری روی سنگ یا فلزحجاری یا قلم زنی نامیده می شود.

2- طراحی دقیق و ترکیب بندی : در گذشته این هنر در ایران توجه خاصی به طراحی یا ترکیب بندی داده نمی شد و بیشتر تاکیدبر محیط های هندسی و قرینه سازی اشکال بوده شبیه تذهیب، ولی درحال حاضر رعایت اصول طراحی و ترکیب بندی بسیار مهم است زیرا که تفاوت اثر هنری رامشخص می کند

3- مرغوبیت ابزار : در این رشته هنری به دلیل اینکه شما با متریالی سر و کار دارید که غیر قابل برگشت است بسیار مهم می باشد.

این موارد که در تعریف هنر منبت گفته شد به اضافه ذهن خلاق و با سلیقه می تواند زیباترین آثار هنری را در این رشته هنری خلق کند.

ادامه در بخش مقالات (تعریف هنر منبت)

آموزش منبت و پیکرتراشی

در سبک و شیوه آموزشی که به نام منبت نوین و پیکرتراشی نوین توسط علیرضانوری بنیان گذاری شده است ، تلاش و تاکید بر این است که همزمان با کنده کاری روی چوب (منبت _ پیکرتراشی) طراحی و حجم شناسی تدریس شود .

ادامه در بخش مقالات(آموزش منبت_پیکرتراشی)